Prywatne IP

Adresy IP czyli numery przydzielane w sposób unikalny urządzeniom połączony z siecią, to bardzo popularny temat. Numery IP, które jak wszystko w komputerach przetwarzane są jako liczby binarne do naszych oczu docierają w formie liczb w zapisie dziesiętnym od 0 do 255 i poprzedzielane są kropkami.
Urządzenie łączące się z siecią musi mieć nadany adres IP, bez tego sieć nie byłaby w stanie prawidłowo pracować-serwery bez takiego adresu nie mogłyby poprawnie działać, gdyż nie wiedziałyby komu wysyłać wyniki zapytań.
Wyróżniamy zewnętrzne i wewnętrzne IP.

 

Publiczne ip są widziane przez innych użytkowników Internetu, zaś prywatne, czyli właśnie wewnętrzne to te, za pomocą których jesteśmy identyfikowani w sieci lokalnej, a więc te, które przydziela nam router. Router zazwyczaj posiada nadany przez dostawcę intern ego publiczny numer, a swoim użytkownikom przydziela sam z siebie wewnętrzne ip
Żeby sprawdzić wewnętrzny numer ip wystarczy w konsoli systemowej w wierszu poleceń wpisać frazę ipconfig, dzięki czemu uzyskamy informację o kartach sieciowych i ich wewnętrznych numerach ip.