Złote myśli na temat małżeństwa

Na nową drogę życia !

Założenie nowej rodziny, wzięcie ślubu, odpowiedzialności za drugą osobę – to niewątpliwie jedno z najważniejszych, najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego z nas. Gdy nasi najbliżsi wstępują w związek małżeński, pragniemy uczcić ten dzień w sposób wyjątkowy. Wszakże rozpoczyna się przed nimi nowy, wyjątkowy, wspólny, niezwykle piękny etap życia. Pogratulować z tej okazji możemy na wiele różnych sposobów, a z pomocą przy doborze odpowiednich do sytuacji słów przyjdą nam złote myśli, aforyzmy oraz cytaty o małżeństwie . Pisarze, poeci, autorzy piosenek czy satyrycy – wielu pisało na temat małżeństwa. Każdy w innym, unikatowym stylu. Są i cytaty nastrojowe, sentymentalne, przepełnione uczuciowością, emocjami. Ale znajdziemy też takie, które w żartobliwy – lub nieraz nieco rubaszny – sposób opisują instytucję małżeństwa, role żony i męża, ich przywary. Warto dobrze zastanowić się nad doborem odpowiednich słów, gdy przyjdzie nam przeglądać cytaty o małżeństwie , które moglibyśmy wykorzystać w życzeniach, gratulacjach skierowanych do osób nam najbliższych.

Piękny ślub

Młoda, pełna energii i wigoru para z pewnością ucieszy się z niebanalnych, być może lekko satyrycznych i napisanych z przymrużeniem oka słów, które wywołają na ich twarzach uśmiech, lub nawet skłonią do śmiechu. Starsi państwo, którzy np. obchodzą okrągłą rocznicę pożycia małżeńskiego, z pewnością woleliby otrzymać życzenia utrzymane w podniosłym, być może nawet nieco patetycznym nastroju. Przydadzą się na taką okazję cytaty o małżeństwie w formie fragmentów poezji, lub też złote myśli autorów sentymentalnych piosenek opiewających wspólną drogę przez życie.
Spersonalizowane prezenty, wręczane najbliższym z okazji ich ślubu czy kolejnych jego rocznic, warto okrasić niebanalnymi życzeniami, właśnie w formie cytatów czy aforyzmów. Często łatwiej, celniej trafimy w gusta młodej pary, używając do tego słów znanych autorów, poetów. Wywołają one uśmiech bądź wzruszenie na twarzach obdarowanych przez nas osób oraz będą stanowiły cenną pamiątkę dla pary.