Dług alimentacyjny

Ogólnie rzecz biorąc, dług alimentacyjny to nic innego jak okresowa (zwykle miesięczna) składka ekonomiczna uznawana podczas kryzysu małżeńskiego dla małżonka słabszego ekonomicznie. W fazie separacji faktycznie pozostaje się nadal w związku małżeńskim i obowiązek wzajemnej pomocy materialnej nie znika. Aby mieć prawo do zasiłku, beneficjent nie może jednak ponieść obciążenia (tj. winy za zakończenie małżeństwa) […]

Czytaj więcej